Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Zásady ochrany osobních údajů mobilních aplikací

Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité! Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo provedete nákup na https://www. totesluxeuk. com.

Pojmy „Vy“, „Vaše“, „Váš“ a „Uživatel“ se vztahují na subjekt/osobu/organizaci používající naše stránky. Když tyto zásady zmiňují „My“, „Nás“ a „Naše“, vztahuje se to na společnost Totes Luxe UK a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti. „Stránka“ odkazuje na https://www. totesluxeuk. com a jeho mobilní aplikace pro Android a iOS

Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí našimi smluvními podmínkami.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo jakýchkoli požadavků týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na Ib. onarinde@hotmail. co Spojené království.

1. INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete, a tyto informace jsou nezbytné pro přiměřené plnění smluvního ujednání, které je mezi vámi a námi uzavřené, a umožňují nám plnit naše zákonné povinnosti.

 • Informace o registraci účtu. Při vytváření účtu vás žádáme o poskytnutí přihlašovacích údajů, jako je e-mail, jméno, příjmení, telefon, uživatelské jméno, hesla, osobní číslo, adresa.
 • Komunikace, chaty, zprávy. Když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu nebo jakýmkoli jiným způsobem, shromažďujeme informace o vaší komunikaci a jakékoli informace, které se rozhodnete poskytnout nebo sdělit. Abychom mohli odpovědět na váš požadavek, můžeme získat přístup k informacím poskytnutým e-mailem, chaty, historií nákupů atd.
 • Informace o platbě. Abychom si mohli objednat a používat funkce Stránek, můžeme od vás vyžadovat poskytnutí určitých finančních informací, abychom usnadnili zpracování plateb. Shromažďujeme číslo vaší kreditní nebo debetní karty, typ kreditní nebo debetní karty, datum vypršení platnosti kreditní nebo debetní karty, fakturační adresu, daňové číslo, jméno a příjmení.
 • Přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje shromažďujeme, pokud se k našemu účtu přihlašujete pomocí Autentizačních údajů.

2. INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME AUTOMATICKY

Když používáte naše stránky nebo nás přímo kontaktujete, můžeme shromažďovat informace, včetně vašich osobních údajů, o tom, jak na našich stránkách jednáte, jaké služby používáte a jak je používáte.

Tyto informace jsou nezbytné pro přiměřené plnění smlouvy mezi Vámi a námi, abychom mohli plnit zákonné povinnosti a vzhledem k našemu oprávněnému zájmu poskytovat a zlepšovat funkčnost Stránek.

 • Protokolovat data a informace o zařízení. Automaticky shromažďujeme data protokolu a informace o zařízení, když přistupujete na stránky a používáte je, a to i v případě, že nemáte vytvořený účet nebo jste se nepřihlásili. Tyto informace zahrnují mimo jiné: adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datum/čas, data Clickstream.
 • Technologie sledování a soubory cookie. Používáme soubory cookie, majáky, značky, kódy CI (sledování kliknutí), ISC (sledování zdroje), ITC (kódy sledování položek), model telefonu, ID zařízení, číslo zákazníka. Automaticky také shromažďujeme informace o operačním systému zařízení.
 • Údaje o geografické poloze. Shromažďujeme informace o vaší přibližné poloze určené údaji, jako je vaše IP adresa, abychom vám nabídli lepší uživatelský zážitek. Tyto údaje mohou být shromažďovány pouze tehdy, když přistupujete na Stránku pomocí svého zařízení.
 • Informace o použití. Ke shromažďování informací o vašich interakcích s webem používáme nástroj zvaný „Google Analytics“ (které stránky navštěvujete, jako jsou stránky nebo obsah, který si prohlížíte, vaše vyhledávání ve výpisech, rezervace, které jste provedli, a další akce na webu. V důsledku toho společnost Google, Inc. vloží do vašeho webového prohlížeče trvalý soubor cookie, který vás při příští návštěvě tohoto webu identifikuje jako jedinečného uživatele). Pro více informací navštivte Google.
 • Veřejně dostupné osobní údaje.

3. ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše informace zpracováváme v souladu s obecnými zásadami zpracování údajů.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich stránek, můžeme použít z mnoha důvodů, včetně:

 • k identifikaci uživatele
 • k vytvoření účtu
 • vytvořit důvěryhodné prostředí
 • k vytváření statistik a analýze trhu
 • zůstat ve spojení
 • k přizpůsobení marketingu
 • k odesílání fakturačních údajů
 • pro správu uživatelských objednávek
 • kontaktování uživatele
 • pro zlepšení služeb
 • pro zajištění bezpečnosti dat a zabránění podvodům
 • v souladu s platnými zákony
 • požádat o zpětnou vazbu
 • o zveřejnit posudky
 • poskytnout podporu

Běžně od vás budeme shromažďovat osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme váš souhlas tedy tam, kde osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi nebo kde je zpracování v našich oprávněných obchodních zájmech.

4. PŘÍMÝ MARKETING

Vaše poskytnuté kontaktní údaje můžeme použít pro přímý marketing. Tyto přímé marketingové nabídky mohou být v závislosti na vašich preferencích personalizovány s ohledem na jakékoli další informace, které jste nám poskytli (např. G umístění, informace o profilu na sociálních sítích atd. ) nebo jsme shromáždili nebo vytvořili z jiných zdrojů, jak je popsáno níže.

Pokud si přejete odvolat souhlas s přímým marketingem a odmítnout od nás dostávat informace, můžete tuto možnost kdykoli využít aktualizací svých preferencí ve svém účtu podle pokynů pro odhlášení v přijatý email.

5. JAK MŮŽEME SDÍLET VAŠE INFORMACE

Web může odesílat uživatelské informace, jako je e-mailová adresa, svému poskytovateli mobilních aplikací Vajro a Shopify, pokud používáte sociální přihlášení (Facebook, Google, Apple) nebo jednorázový kód.

Web může používat (aktuálně nebo v budoucnu) analytické nástroje jako Google Analytics, Firebase Analytics, Clevertap a Appsflyer.

Vaše informace můžeme také zpřístupnit třetím stranám:

 • pokud to vyžaduje zákon nebo regulační požadavek, soudní příkaz nebo jiné soudní povolení;
 • v reakci na zákonné žádosti orgánů veřejné moci, mimo jiné pro účely splnění požadavků národní bezpečnosti a vymáhání práva;
 • v souvislosti s prodejem, převodem, fúzí, konkurzem, restrukturalizací nebo jinou reorganizací podniku;
 • k ochraně nebo obraně našich práv, zájmů nebo majetku nebo práv, zájmů nebo majetku třetích stran; (e) vyšetřovat jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s našimi produkty a službami;
 • a chránit životně důležité zájmy jednotlivce.

6. COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory uložené vaším prohlížečem ve vašem počítači, když navštívíte naše stránky. Soubory cookie používáme ke zlepšení našich stránek a usnadnění jejich používání. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele a vyhnout se opakovaným žádostem o stejné informace.

Cookies z našich stránek nemohou být čteny jinými stránkami. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie, pokud nezměníte nastavení prohlížeče tak, aby je odmítalo.

Cookies, které používáme na našich Stránkách:

 • Zcela nezbytné soubory cookie – Tyto soubory cookie jsou nutné pro provoz našeho webu. Pomáhají nám zobrazovat vám správné informace, přizpůsobovat vaše zkušenosti a umožňují nám implementovat a udržovat bezpečnostní funkce a také nám pomáhají odhalovat škodlivé aktivity. Bez těchto cookies by provoz stránek nebyl možný nebo by mohlo být vážně ovlivněno jejich fungování.

Více informací o tom, jak smazat soubory cookie, stejně jako další užitečné informace související s používáním souborů cookie, naleznete na webových stránkách http://www. vše o cookies. org/.

7. CITLIVÉ INFORMACE

Neshromažďujeme citlivé informace, jako jsou politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, rasový nebo etnický původ, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdraví nebo údaje související se sexuální orientací.

Neposílejte, nenahrávejte ani neposkytujte žádné citlivé údaje a pokud se domníváte, že takové informace máme, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Máme právo smazat jakékoli informace, o kterých se domníváme, že by mohly obsahovat citlivá data.

8. PLATEBNÍ INFORMACE

Prosím, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách https://www. totesluxeuk. com.

9. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak shromažďují a používají vaše osobní údaje, protože jejich zásady a postupy zpracování osobních údajů nekontrolujeme.

10. UCHOVÁVÁNÍ

Uchováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby a pokud je to jinak nutné pro splnění naší zákonné povinnosti, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k poskytování služeb, pokud nám zákon nebo předpisy jinak neukládají uchovávat vaše osobní údaje déle.

11. ZABEZPEČENÍ

Zavedli jsme bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů, které s námi sdílíte, včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření. Mimo jiné pravidelně monitorujeme naše systémy z hlediska možných zranitelností a útoků.

Bez ohledu na naše opatření a úsilí není přenos informací přes internet, e-mail nebo textovou zprávu zcela bezpečný. Nezaručujeme absolutní ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů ani jakéhokoli jiného Uživatelského obsahu, který nahrajete, zveřejníte nebo jinak s námi nebo kýmkoli sdílíte.

Vyzýváme vás proto, abyste nám ani nikomu neposkytovali jakékoli citlivé informace, o kterých se domníváte, že by vám jejich zveřejnění mohlo způsobit podstatnou nebo nenapravitelnou újmu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich stránek nebo služeb, kontaktujte nás na adrese Ib. onarinde@hotmail. co Spojené království.

12. VAŠE PRÁVA

Máte nárok na řadu práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Tato práva jsou:

 • Právo na přístup k informacím, které o vás máme. Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, které shromažďujeme, můžete tak učinit kdykoli tím, že nás kontaktujete na adrese Ib. onarinde@hotmail. co uk
 • Právo na opravu nepřesných informací o vás. Můžete opravit, aktualizovat nebo požádat o vymazání svých osobních údajů tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže.
 • Právo vznést námitku proti zpracování. Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete souhlas kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Tím není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.
 • Právo podat stížnost. V případě, že mohla být porušena vaše práva, můžete vznášet dotazy nebo stížnosti národnímu úřadu pro ochranu údajů v zemi vašeho bydliště. Doporučujeme však pokusit se o smírné vyřešení případného sporu tím, že nás nejprve kontaktujete.
 • Právo na vymazání jakýchkoli údajů, které se vás týkají. Z oprávněných důvodů můžete bez zbytečného odkladu požadovat vymazání údajů, např. G pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud byly údaje zpracovány nezákonně.

Pokud se rozhodnete smazat svůj účet a všechna přidružená data (nebo jeho konkrétní části), pošlete e-mail na Ib. onarinde@hotmail. co uk žádá o vymazání údajů. Vaši žádost zpracujeme a všechna data účtu smažeme do (x [Max: 30]) dnů. Jakmile bude hotovo, obdržíte potvrzení e-mailem.

13. UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD

Tyto zásady se vztahují pouze na služby nabízené naší společností. Naše zásady se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně produktů nebo stránek, které se vám mohou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání, stránek, které mohou zahrnovat naše služby nebo jiných stránek, na které odkazuje naše stránka nebo služby.

14. DODATKY

Naše zásady se mohou čas od času změnit. Jakékoli změny zásad zveřejníme na našich stránkách, a pokud budou změny významné, můžeme zvážit poskytnutí explicitnějšího upozornění (včetně u některých služeb e-mailového upozornění na změny zásad).

15. PŘIJETÍ TĚCHTO ZÁSAD

Předpokládáme, že všichni uživatelé těchto stránek si tento dokument pečlivě přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Pokud někdo nesouhlasí s těmito Zásadami, měl by se zdržet používání našich stránek. Vyhrazujeme si právo naše zásady kdykoli změnit a informovat o nich způsobem uvedeným v části 14. Pokračování v používání těchto stránek znamená přijetí revidovaných zásad.

16. DALŠÍ INFORMACE

Pokud máte další otázky týkající se údajů, které shromažďujeme, nebo toho, jak je používáme, neváhejte nás kontaktovat na adrese Ib. onarinde@hotmail. co uk

who we are

Totes Luxe UK - Redefining Luxury Handbags

Welcome to Totes Luxe UK, a London-based fashion brand dedicated to offering luxurious handbags at a fair price. Inspired by beloved styles, our bags ensure you get the most value from every purchase.

Guilt-Free Glamour

At Totes Luxe UK, we believe in guilt-free fashion. Our bags are crafted using eco-friendly, cruelty-free leather and recycled materials whenever possible. We are committed to ensuring all our suppliers adhere to fair trade principles, providing you with beautiful products that make a positive impact.

Affordable Luxury for All

Everyone deserves a touch of luxury, and our mission is to make it accessible. Enjoy free shipping on every order and discover chic styles at prices that won't break the bank. Refresh your entire handbag collection for the cost of a single designer piece.

Beauty with a Conscience

Our carefully curated and crafted bags are designed with both you and the planet in mind. At Totes Luxe UK, we believe fashion should have no boundaries, and we prioritise this philosophy in every collection.

Women Empowering Women

Entirely run by women, Totes Luxe UK aims to inspire you to embrace your unique style and conquer your daily hustle. Join us in celebrating fashion that is as empowering as it is elegant.

Discover Totes Luxe UK, where luxury, affordability, and responsibility come together.